GmbH

Co je GmbH:

GmbH je zkratka německého výrazu " Gesellschaft mit beschränkter Haftung ", což znamená "společnost s ručením omezeným ". Zkratka GmbH odpovídá zkratce "Ltda".

Termín GmbH je definován v Německu jako právnická osoba. Jedná se o právnickou osobu velmi běžnou také v Rakousku, Švýcarsku a některých zemích střední Evropy. Tento typ společnosti odpovídá společnostem denominovaným v Brazílii společností s ručením omezeným.

Skládají se nejméně ze dvou společníků a základní kapitál společnosti se dělí na kvóty, což znamená, že odpovědnost za úhradu závazků společnosti je omezena na partnery.

Další zkratka používaná v německých společnostech je AG ( Aktiengesellschaft ), což znamená „akciová společnost“. Termín odpovídá v Brazílii av jiných zemích společnosti, která vlastní základní kapitál rozdělený na akcie a zisk je rozdělen mezi akcionáře.

GMBH

GMBH je zkratka pro obecní stráž Belo Horizonte.