Drama

Co je Drama:

Drama je výraz používaný k označení pohybující se situace, která zahrnuje utrpení nebo strach . Příklady: "Drama opuštěných dětí", "Drama obětí války", "Drama bez pozemků", atd.

V obrazovém smyslu je slovo drama často používáno k charakterizaci chování, které prokazuje určitou nadsázku v jeho stížnostech na určitou situaci: „Dělá drama“.

Původně drama slova pochází z řeckého “drâma”, který znamená “akci”, a byl používán ve vztahu k divadelnímu umění. A to je to, co charakterizuje dramatický žánr - skutečnost, že je představení inscenace textu. Drama je text, jehož historie je charakterizována rozvíjejícími se událostmi podobnými událostem reálného života.

Drama je každá etapa, kde se komiks mísí s tragikou, jedná se o řadu komplikovaných, dojemných nebo patetických epizod.

Mezi různými formami dramatických výrazů vystupuje tragédie, komedie, fraška, sebe sama a drama.