Bulwark

Co je Bulwark:

Pevnost stojí za pevností, vysokou stavbou, obklopenou zdmi. Je to termín původu francouzského jazyka. Bulwark také znamená něco, co slouží jako obrana, která něco udržuje.

Bastion je fortifikační stavbou vojenské architektury, je to práce na obraně lidí tím, že má těžší strukturu a silné, bašty jsou obecně v rozích, ve formátu pětiúhelníku, a podporované zdivem zdiva.

První dílo bašta vzniklo v Itálii v patnáctém století, ale v druhé polovině sedmnáctého století se stalo známějším s markýzem de Vauban ve Francii. Zpočátku byla hradba používána dělostřelectvem, k překonání požárů s jinými baštami a k ​​zabránění útoku nepřátel.

Existuje několik typů opevnění, dvojitých, plochých, zkrácených, jednoduchých, polovičních bašt, pravidelných, skutečných, terraplanů atd.

V figurativním smyslu znamená brázda bezpečné, udržitelné místo a používá se k popisu základních prvků, které podtrhují a udržují někoho nebo něco. Ex: Hudba je jednou z bastionů kultury.