Tlumočení

Co je tlumočení:

Interpretace je ženské jméno, které charakterizuje akci nebo efekt, který zavádí vztah vnímání poselství, které chce přenášet, ať už simultánní nebo konsekutivní, mezi dvěma osobami nebo entitami .

Termín může také odkazovat na myšlenku vysvětlovat nebo deklarovat význam něčeho, překládat z jednoho jazyka k jinému, vyjadřovat nebo představovat realitu v osobní cestě, nebo vykonávat nebo reprezentovat umělecké dílo.

Slovo pochází z latinského interpretatĭo, ōnis znamenat “vysvětlení, význam”.

Interpretace může charakterizovat proces, který vede jednotlivce k pochopení určitého úspěchu a jeho následné deklamace, jako je například překlad jazyka prováděného tlumočníkem nebo překladatelem jazyka.

Lze to považovat za nejednoznačný pojem, protože se vztahuje jak na proces, tak na výsledek něčeho, co je výsledkem lidského jednání, jako je tomu v praxi čtení, kdy čtenář používá k pochopení určitého textu sadu mentálních procesů, navíc aby se k němu mohli vyjádřit.

Výklad slova může být nahrazen synonyma, která se liší podle záměru jeho použití. Když termín odkazuje na analýzu, použitá synonyma bude perspektiva, verze, vzhled, vize, kritika, analýza atd. Když slovo odkazuje na vysvětlení, může být nahrazeno synonyma, jako je smysl, vysvětlení, exegeze, vyjasnění, mimo jiné.

V hudbě může být interpretace slova nahrazena výkonem. Pokud se týká simultánního tlumočení, použijí se synonyma, jako je parafráze a orální překlad.

Viz význam exegeze.

Tlumočení textu

V portugalském jazyce, výklad textu se odkazuje na akt chápání zvláštního jazyka obsaženého v textu, přes řeč, která reprezentuje zprávu, že text chce přenášet.

Aby byl tento výklad proveden nejlepším způsobem, jsou nezbytné určité zvláštnosti a požadavky v textu, jako je soudržnost, soudržnost, paragrafování a dobře definované sémantické vztahy, aby čtenář mohl plně porozumět textu.

Viz také porozumění a soudržnost a soudržnost.

Hudební interpretace

Interpretováno je také vystoupení umělců, hudebníků a zpěváků na jevišti, které využívají k komunikaci s publikem různé jazykové prostředky.

Právní výklad

Interpretace v právní sféře je definována jako chápání a aplikace norem práva s použitím takzvaného hermeneutického kruhu, kde právník shromažďuje textové a netextové prvky, aby porozuměl faktům případu. Tato metoda je založena především na argumentaci a je založena na hermeneutice.

Další informace o významu hermeneutiky.