Bourgeoisie

Co je Bourgeoisie:

Bourgeoisie je společenská třída kapitalistického režimu, kde jeho členové jsou vlastníky kapitálu, tj. Obchodníci, průmyslníci, vlastníci pozemků, nemovitosti, vlastníci bohatství a výrobní prostředky.

Bourgeois je kvalita buržoazní. Je to opak proletariátu, dělnické třídy, jejíž dobro je jen pracovní síla. Z latinského "burgus" znamená pevnost, nebo z německého "burgs", malé město.

Původ buržoazie

Slovo buržoazie pochází z "burgo", pojmenování středověkých měst, obývaných z velké části obchodníky, kteří byli nazýváni buržoazní. Tato komerční buržoazie, obohacená praktikami obchodu, postupně pronikla do aristokracie a začala dominovat politickému, sociálnímu a ekonomickému životu od francouzské revoluce, která se etablovala v průběhu devatenáctého století.

Časem buržoazie přišla diverzifikovat do buržoazie, která vlastnila výrobní prostředky, a střední a drobnou buržoazii (ve dvacátém století nazývanou střední třídu), která zahrnuje ty, kteří vykonávají svobodná povolání a všechny ty, kteří jsou spojeni, vysoké ekonomické sféry a vládnoucí třídy.