OAB

Co je OAB:

Zkratka OAB znamená Brazilská advokátní komora. Advokátní komora je nejvyšším orgánem, který definuje pravidla pro profesní praxi advokacie v Brazílii a jejím účelem je v souladu s článkem 44 Statutu:

I - hájit Ústavu, právní řád demokratického právního státu, lidská práva a sociální spravedlnost a usilovat o řádné uplatňování zákonů, rychlého výkonu spravedlnosti a zlepšování kultury a právních institucí;

II - podporovat výlučně zastoupení, obranu, výběr a disciplínu právníků v celé Brazilské federativní republice.

V Brazílii se termín Řád používá téměř výhradně pro povolání advokáta. V jiných oblastech, jako je Účetnictví, musí být odborníci zapsáni do Federální rady, která upravuje povolání, v tomto případě Spolkové účetní rady.

V Portugalsku je například zachován termín Objednávka pro subjekt, v němž jsou registrováni odborníci z různých oblastí. Příklad: Pořadí lékařů, pořadí účetních, pořadí manažerů atd.

Posouzení objednávky

Podmínky zkoušky OAB nebo vyhlášky o zkoušce odkazují na zkoušku uplatněnou brazilskou advokátní komorou na absolventy práva. Zkouška řádu prověřuje právní znalosti kandidátů a schválení umožňuje zařazení do tabulek OAB, což je základní podmínka výkonu povolání advokáta.