Arabské číslice

Jaké jsou arabské číslice:

Arabské číslice, také volal Indo-arabské číslice, být komponenty systému číslování současně používaly reprezentovat čísla. Číslice je tedy symbol, který se používá k vytvoření číselné reprezentace .

Arabské číslice jsou deset a používají se k vytvoření všech ostatních čísel.

0123456789

Například: číslo 1286 je tvořeno čtyřmi různými čísly.

Jak vznikly arabské číslice?

Přesný původ arabských číslic je nejistý. Nicméně, nejvýznamnější vysvětlení pro vznik těchto čísel je svázáno s historií Indie.

Tento systém číslování by byl vyvinut hinduisty, šířit se do islámského světa a později do zbytku světa. Vytvoření postav hinduistickými lidmi podle historických záznamů se stalo přibližně 300 let před Kristem.

Během této doby se objevily číslice 1 až 9. Zavedení číslice 0 se stalo později, když se systém vyvinul. Vzhled data téměř 870 let po Kristu, přibližně 1200 let po vzniku prvních čísel.

Difúze arabských číslic

Italský matematik Leonardo Fibonacci (1170 - 1250) byl zodpovědný za šíření indo-arabského systému v celé Evropě. Vznik arabských číslic má ve vývoji světa velký význam a je jedním z nejvýznamnějších pokroků v historii matematiky .

Když Fibonacci napsal knihu Liber Abacci o aritmetice, představil arabské číslování pro celou Evropu. Práce je celosvětově uznávána jako první záznam knihy, která představila a vysvětlila fungování tohoto systému číslování, který byl neznámý. V té době matematik představil systém tím, že volá sebe hindská metoda .

Modifikace arabských číslic

Indo-arabské číslice se v průběhu času změnily, dokud nezískaly formy, které mají dnes.

Viz obrázek níže pro porovnání toho, jak byly arabské číselné symboly vykresleny, když byly vytvořeny a jak jsou aktuálně používány. Všimněte si, že stopy se od doby jeho vzniku značně změnily.

Postupem času byl numerický systém upraven a zjednodušen do dnešního formátu.

Jaké je vysvětlení pro kreslení arabských čísel?

Při pozorování počátečních forem obrazů je možné si uvědomit, že jejich výkresy věrně odpovídaly množství úhlů, které měl každý ze symbolů.

Podle počátečního obrazu symbolu byla tedy každá číslice reprezentována přesným množstvím úhlů, které měl.

Viz obrázek:

Přečtěte si také význam čísla.

Rozdíly mezi arabskými a římskými číslicemi

Římské číslice jsou další forma numerické reprezentace, který vznikl během římské Říše, přesněji ve starověkém Římě.

Aby bylo možné reprezentovat římské číslice, používá systém sedm písmen, které podle provedené kombinace tvoří čísla. Sedm písmen odpovídá následujícím hodnotám:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Viz v této tabulce, jak jsou zapsány římské číslice od 1 do 100.

1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
C100

Více informací o tomto systému naleznete v článku Římská čísla.