Kapitálové zboží

Co jsou kapitálové statky:

Kapitálové statky nebo výrobní výrobky jsou zařízení, zařízení, zboží nebo služby potřebné pro výrobu jiného zboží nebo služeb. Kapitálové bohatství není přímo začleněno do konečného produktu. Jednotlivci, organizace a vlády využívají kapitálového zboží k výrobě jiného zboží nebo zboží.

Kapitálové statky zahrnují továrny, stroje, nástroje, zařízení a různé konstrukce, které se používají k výrobě jiných výrobků ke spotřebě. Tam jsou spory v použití slova. Například, auta jsou považována za spotřební zboží, protože jsou obvykle zakoupena pro osobní použití, nicméně kamion může být považován za kapitálové aktivum, protože je využíván stavebními společnostmi při přepravě materiálů, stavebních domů a budov.

Technologie využívá kombinaci faktorů pro výrobu zboží a služeb. Zemědělství a průmysl mohou být kapitálově náročné a náročné na pracovní sílu. Výrobní faktory jsou tvořeny půdou nebo přírodními zdroji, prací, kapitálem, technologií a podnikáním.

Další informace o:

Kapitál v ekonomice