Ozbrojený mír

Co je ozbrojený mír:

Paz Armada byl výrazem popisujícím období evropských politických dějin, které předcházely první světové válce, kde se konaly intenzivní závody ve zbrojení, kdy blok Trojité aliance tvořený Německem, Rakouskem-Uherskem a Itálií a trojicí Vstup, tvořený Ruskem, Francií a Anglií, rozšířil jejich válečnou kapacitu.

Válečný průmysl zvýšil své zdroje, produkoval nové technologie pro válku a téměř všechny evropské národy přijaly povinnou vojenskou službu. Ozbrojený mír (1871-1914) byl velmi důležitý pro světovou válku já, zatímco napětí mezi státy vedlo je, aby utrácel hodně z jejich kapitálu pro investice ve zbrojním průmyslu a podpoře armády, končit komplexem. systém spojenectví, ve kterém byly národy v konfliktu, aniž by byli ve válce, tedy jméno konfliktu ozbrojeného míru.

Ve všech těchto podnebích napětí a agrese mohla kdykoli explodovat možná válka mezi velmocemi a čím více napětí bylo, tím více národy podporovaly výrobu zbraní a posilovaly své armády.

Důležitým rysem tohoto období bylo vypracování různých aliančních smluv mezi zeměmi, kde se každý snažil získat stále větší sílu čelit svému soupeři. Jednou z nejdůležitějších smluv té doby byla Versailleská smlouva, která regulovala mír s Německem a měla různá ustanovení o bezpečnostních, územních, finančních a ekonomických ustanoveních.