DNA

Co je DNA:

DNA nebo DNA v portugalštině, je zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu, což je organická sloučenina

jejichž molekuly obsahují genetické pokyny, které koordinují vývoj a fungování všech živých bytostí a některých virů.

Hlavní úlohou DNA je uchovávat informace nezbytné pro konstrukci proteinů a RNA.

DNA se nachází v jádru buněk organismu, uvnitř chromozomů, mínus červené krvinky, které nemají jádro.

Segmenty DNA obsahující genetickou informaci se nazývají geny, zbytek sekvence má strukturní význam nebo se podílí na regulaci použití genetické informace.

Struktura molekuly DNA byla objevena společně americkým Jamesem Watsonem a britským Francisem Crickem v roce 1953 a o devět let později byla udělena Nobelova cena za medicínu.

S výjimkou dvojčat univiteline je DNA každého jedince jedinečná, každá lidská bytost má dvě formy každého genu, který přijímá od matky další, který přijímá od otce. Ačkoli většina genů je mezi lidmi stejná, některé sekvence DNA se liší od člověka k člověku. K poznání otcovství dítěte se provádí test DNA, který potvrdí jeho genetický původ.

Viz také: chromatin a proteiny.

Mitochondriální DNA

Existuje také mitochondriální DNA, která se nenachází v jádře buněk, ale v mitochondriích. Mitochondriální genetický materiál je zděděn výhradně z mateřské části.

Často nám mitochondriální DNA umožňuje získat informace o bytosti, i když je v pokročilém stavu degradace.