Zenith

Co je Zenith:

Zenith je referenčním bodem pro pozorování oblohy, koncept používaný v přírodních vědách, především v astronomii.

Zenith je definován jako bod přesně nad určitým místem, tj. Od bodu na vodorovné ploše je imaginární přímka kolmá k rovině, bod nad koulí je zenit.

Tam je další význam pro slovo zenith, který pochází z výrazu v arabštině který znamená “směr hlavy” nebo “cesta nad hlavou”.

Termín zenith může také být používán definovat nejvyšší bod na obloze kde nebeský objekt projde jeho zdánlivou trajektorií.

V astronomii, zenith definuje jednu z os horizontálního souřadnicového systému, ve kterém výška objektu je měřena ve stupních od horizontu, vždy odpovídat 90 °.

Sluneční zenit

Tam je také sluneční zenith, který je když slunce je přímo nad stromy, toto obvykle se stane u poledne slunce.

Zenit slunce na Zemi se vyskytuje pouze dvakrát ročně a pouze v zeměpisných šířkách mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha.

Zenith a Nadir

Nadir je považován za protiklad zenitu, tj. Nebeského referenčního bodu, který je proti zenitu.

Jelikož je zenit považován za nejvyšší oblast nad hlavou pozorovatele nebeského nebe, nadir se skládá z nejnižšího bodu, který je pod nohama stejného pozorovatele.

Tento termín také pocházel z arabského nadeer nebo nathir, který doslovně znamená “protější”.

Viz také o významu azimutu.