Unesco

Co je Unesco:

Unesco je zkratka pro Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. Vznikla těsně po skončení druhé světové války s cílem přispět k míru a bezpečnosti ve světě prostřednictvím vzdělávání, vědy, kultury a komunikace. Ústředí Unesco je v Paříži, Francie a působí ve 112 zemích.

Unesco přispívá ke vzdělávání učitelů a přispívá k výstavbě škol a darování vybavení nezbytného pro jeho fungování, jakož i k podpoře kulturních aktivit pro komunity, aby si uvědomovaly své kulturní dědictví prostřednictvím zachování kulturních subjektů a tradic, jakož i kulturního dědictví. propagace knih a čtení.

Kromě toho podporuje UNESCO volný pohyb myšlenek audiovizuálními prostředky, podporuje svobodu tisku a nezávislost, pluralismus a rozmanitost médií prostřednictvím Mezinárodního programu pro podporu komunikace.

Jedním z hlavních cílů organizace je snížení negramotnosti ve světě a k tomu přispívá financováním vzdělávání učitelů a vytvářením škol v regionech uprchlíků.

V oblasti vědy a techniky Unesco podporuje výzkum zaměřený na využívání přírodních zdrojů, jakož i na vytváření programů na ochranu kulturního a přírodního dědictví a rozvoj médií.