Nevládních organizací

Co jsou ONGS:

Nevládní organizace jsou zkratkou pro nevládní organizace, což jsou instituce vytvořené bez pomoci či vazby na vládu, obvykle sociální a neziskové.

Nevládní organizace jsou charakterizovány solidárními akcemi ve veřejných politikách a legitimním výkonem politických tlaků ve prospěch obyvatelstva vyloučených z podmínek občanství nebo také práv zvířat. Nevládní organizace jsou součástí tzv. Třetího sektoru ekonomiky.

Vznik těchto organizací byl způsoben neefektivností vlád a veřejné moci obecně, k uspokojení všech potřeb společnosti. Tyto organizace představují důležité alternativy pro systematizaci společnosti jako celku, neboť podporují sociální, kulturní, sociální a další akce.

Nevládní organizace jsou součástí sociálních hnutí a mají v zásadě lidský rozvoj a rozšiřování účasti na občanství. Mají velkou rozmanitost, zejména tematickou, lišící se od subjektů souvisejících s životním prostředím a feministickými skupinami, až po organizace zaměřené na ochranu dětí a mládeže.

Viz také: Způsoby výkonu občanství.

Existuje několik tematických oblastí nevládních organizací, jako je vzdělávání, profesionalizace, nemoci jako AIDS a pohlavně přenosné choroby, děti a mládež, životní prostředí, ekologie, lidová účast, lidská práva, domorodé národy, černoši, zvířata atd.