Ufolog

Co je to Ufologist:

Ufolog je profesionál, který studuje zprávy, záznamy, fyzické důkazy a další jevy související s neznámými létajícími objekty nebo UFO. Vzhledem k obtížím při získávání spolehlivých údajů neuskutečňují ufologové výzkum vědecké povahy, protože žádná vědecká studie kvalifikovaných výzkumníků neprokázala výsledek, který by nebyl světským vysvětlením něčeho, co by se týkalo UFO.

UFOology oficiálně se objevil v 1947, s vizuálním záznamem soukromého pilota z Washingtonu ve Spojených státech. Pilot popsal pohyb předmětů, jako je "disk hodený na vodě", popis, který byl vzat jako odkaz na tvar objektů, což vedlo ke vzniku pojmu létající talíř.

Tam je několik hypotéz a teorií interpretovat nejrůznější jevy, takový jako teorie že UFOs jsou všude, který být zvláštní jev, a být ne v mysli pozorovatele. Další hypotéza je, že v pravdě jsou UFO mimozemské kosmické lodě nebo dokonce tajné experimentální letadlo tajných skupin. Jiná hypotéza je že UFOs jsou cizí kosmická loď, která přišla z paralelní dimenze nebo to jsou projevy andělů, démonů a jiných nadpřirozených věcí.

Několik údajných důkazů UFO je ve skutečnosti podvod.