Jericho

Co je Jericho:

Jericho je starobylé biblické město ležící v Palestině, na břehu řeky Jordán. Jméno Jericho znamená voňavé a pochází ze slova Kanaán, který má stejný význam. Jericho je věřil být jeden z nejstarších nepřetržitě obydlených měst na světě, a důležitý zdroj informací o starověkých lidských obydlích na východe.

Jericho je zmínil se více než 70 časů v hebrejské Bibli, před smrtí Mojžíše, Bůh ukázal jemu zaslíbenou zemi v páté knize Tóry, a Jericho byl bod odkazu: Jericho je popisován ve starém zákoně jak “město palem “protože to mělo mnoho zesilovačů a bylo atraktivní místo pro lidské obydlí. V židovsko-křesťanské tradici je známo jako místo návratu Izraelců z otroctví v Egyptě, vedené Joshuem, nástupcem Mojžíše. Jericho je také několikrát zmíněn v Novém zákoně, v knihách Matouše, Marka, Lukáše a Židům.

Archeologové vykopali zbytky posledních 20 osad v Jerichu a nejstarší datum před 11 000 lety (9 000 př.nl).