Knihovna

Co je knihovna:

Knihovna je fyzický prostor, kde se uchovávají knihy, přehledně uspořádané pro studium a konzultace. Je to sbírka knih. Je to slovo řeckého původu. Knihovna je veškerý prostor, ať už konkrétní nebo virtuální, který shromažďuje informace jakéhokoli druhu, ať už knihy, encyklopedie, slovník, monografie, časopisy, letáky atd., Nebo naskenované a uložené na CD, DVD a databázi.

Knihovny mohou být veřejné nebo soukromé. Ve veřejných knihovnách je přístup k knihám a dalším materiálům obvykle volný a knihy lze po určitou dobu vypůjčit. Veřejné knihovny mají za cíl poskytovat přístup k informacím, které jsou užitečné pro jednotlivce a které přinášejí kulturu do společnosti. Tam jsou také komunitní knihovny, který být obvykle lokalizován v předměstských čtvrtích, a ne vždy dostat vládní podporu.

Soukromé knihovny mohou být spravovány soukromými vzdělávacími institucemi, nadacemi, výzkumnými institucemi nebo velkými sběrateli. Otevření dveří pro studenty, čtenáře a výzkumníky.

Existují také specializované knihovny, které nabízejí informace o konkrétním tématu, jako je medicína, matematika, film a další.