Kasta

Co je kasta:

Kasta je tradiční, dědičný nebo sociální stratifikační systém podle zákona a založený na klasifikaci, jako je rasa, kultura, povolání, náboženství atd.

Kasta v sanskrtu (starověký jazyk mluvený v Indii) znamená "barvu".

V biologii je kasta skupinou jedinců, kteří patří k živočišným nebo rostlinným druhům a mají podobné vlastnosti přenášené dědičností.

Ve vinařství je kasta odrůda, která produkuje hrozny se specifickými vlastnostmi nebo podobně.

V enologii se aromata přenášejí do vína hrozny, které jí dávaly původ, přičemž je možné identifikovat odrůdy, s nimiž byly v průběhu ochutnávky vyrobeny.

Sociální kasta

Indie a některé země hinduistického náboženství, takový jako Nepál, mají kastovní systém, který je důležité společenské rozdělení v hindské společnosti, ale indická ústava odmítne kastu-založená diskriminace, v souladu s demokratickými a světskými principy, které \ t založil národ.

Plemena jsou dědičnou sociální skupinou, v níž stav jednotlivce přechází z otce na syna a každý člen se může oženit pouze s lidmi své vlastní skupiny.

Existují čtyři druhy kast v Indii: Brahmin, kteří jsou kněží a učení lidé, kšatrija, kteří jsou válečníci, vaishové, kteří jsou obchodníky, a shudrasdra, kteří jsou služebníci, to znamená rolníci, pracovníků.