Kvorum

Co je to kvórum:

Kvorum je termín, který je dán minimálnímu počtu osob, který je nutný k tomu, aby bylo zasedání nebo jednání platné .

Slovo přišlo na britském soudu nazvaném " Justici z kvora ", kde členové jednali solidárně, aby učinili platné rozhodnutí, a aby se tak stalo, měl by být přítomen alespoň jeden z nich.

Etymologicky, tento termín pocházel z latiny qui (“který”), který může překládat k “kterého” nebo “od koho.” \ T

Tento termín by měl být používán pouze ve vztahu k schůzkám hlasování nebo shromáždění, a nikoli například při mluvení v řadě diváků nebo posluchačů.

Příklad: " Na dnešním zasedání nebylo žádné usnášeníschopné rozhodnutí o volbě nového prezidenta ."

Existuje také kvalifikované usnášeníschopné kvorum, které je větší než jednoduchá většina, což je kvórum s absolutní většinou.

Usnášeníschopnost je rozdělena mezi prostou většinu, kdy většina osob musí být přítomna, aby mohla získat většinu hlasů, a absolutní většinu, což znamená, že počet hlasů nelze překonat.

V portugalském jazyce mluveném v Portugalsku, slovo quorum je psáno s akutním přízvukem v dopise “o”: kvorum.