Nápověda

Co je to Diskuse:

Diskuse je akt diskuse, debaty a provokování kontroverze . Obvykle se jedná o diskusi, kdy se dvě protistrany snaží bránit názor, který je v rozporu s jiným.

Diskuse se mohou týkat pocitů vzpoury, charakterizovaných krutým, hrubým a agresivním tónem konverzace. V tomto případě může být diskuse interpretována jako synonymum pro boj.

Lze je však také chápat jako diskusi mezi dvěma nebo více stranami z logických argumentů, s úmyslem například vyjasnit určitý předmět. Cílem diskuse je tedy objasnit jakýkoli druh obsahu, který je nejistý a kontroverzní.

V důsledku diskuse, na základě vzájemného respektu, mohou zúčastněné strany zažít výměnu myšlenek, informací a prohloubit své znalosti v diskutovaných oblastech.

Mnoho lidí si zaměňuje správné hláskování tohoto slova, zejména mezi diskusí a diskusí . Jak jsme viděli, správným způsobem psaní je diskuse (s "ss"). Formulář diskuse je nesprávný a neexistuje v portugalském jazyce.

Viz také: význam debaty.

Synonymum diskuse

Mezi hlavní synonyma diskuse patří:

  • Konflikt;
  • Poptávka;
  • Spor;
  • Neshoda;
  • Bojovat;
  • Soudní spory;
  • Páska v ústech;
  • Spor;
  • Spor;
  • Debata.