Účastník

Co je Účastník:

Účastník je ten, kdo se účastní dialogu, komunikuje přímo s ostatními lidmi prostřednictvím různých typů komunikace.

Stručně řečeno, partnerem je každý jednotlivec, který hovoří k jinému nebo který hovoří jménem druhých, dostává zpětnou vazbu od osoby, se kterou komunikuje.

Další informace o významu zpětné vazby.

Mnozí lidé si pletou, ale spolubojovník a přijímač jsou totéž, protože komunikátor je vedle komunikace také ten, kdo přijímá komunikaci druhých, takže může být stále považován za posluchače.

Etymologicky, slovo rozhovor vycházel z latiny interloqui, který může být přeložen jak “zasahovat do debaty”.

Hlavním synonymem pro účastníka je spoluautor.

Mluvčí a mluvčí

Obě slova existují v portugalském jazyce a jsou správná, nicméně mají různé významy.

Vysílatelem se rozumí každý řečník, osoba, která vydává nebo prezentuje komunikaci, aniž by byla přímo určena pro výhradní osobu.

Zástupce se na druhé straně skládá z jedince, který hovoří s druhým, a proto existuje vzájemný vztah v komunikaci, která mezi nimi vznikla.

Viz také: význam komunikace a význam jazyka.