Bez dalších okolků

Co znamená výraz „Bez dalších okolků“ znamená:

Bez dalšího přísloví je populární výraz, který vyjadřuje myšlenku nečekat na něco víc, vyhnout se určitému tématu a dostat se přímo k věci, bez zpoždění či intervalů.

Slovo delongas je odvozeno od slovesa delongar, což znamená zpoždění, zpoždění, zpoždění a držení. Významem výrazu je tedy vyhnout se stálosti stavu zpoždění a zpoždění pro realizaci nebo konkretizaci určité věci.

Tento výraz může být také použit jako varování nebo upozornění, aby například jiná osoba přestala odkládat a začala plnit funkci nebo činnost, která je jejich povinností a odpovědností.

Příklad: „Bez dalšího ujednání představíme vítěze hlavní ceny“.

Osoba, která může jednat nebo vysvětlovat něco bez zpoždění, znamená, že je přímá, stručná a že dosažení jejího cíle netrvá dlouho.

V angličtině, výraz “bez dalšího ado” moci být přeložen, bez ztráty jeho originálního významu, k: rovný k věci nebo dělat dlouhý příběh krátký, se spoléhat na kontext.

Viz také: význam procrastinate.