Posílit

Co posiluje:

Posílení je sloveso, které odkazuje na akt dávání nebo dávání moci sobě nebo druhému .

Z jeho obrazového smyslu, zmocnění představuje činnost přiřazování nadvlády nebo moci nad konkrétní situací, stavem nebo charakteristikou.

Akt posílení postavení je považován za společenský postoj, který spočívá ve zvyšování povědomí různých sociálních skupin, zejména menšin, o významu jejich postavení a zviditelnění jako prostředku boje za jejich práva.

Jedním z nejznámějších aktů zplnomocnění je posílení postavení žen, to znamená, že ženy jsou si vědomy sociálního prosazování stejných práv mezi různými pohlavími.

Mezi hlavní synonyma zmocnění patří: zmocnění, zmocnění, zmocnění, investiční autorita, zmocnění, zmocnění, budování kapacit, advokacie, advokacie, potvrzení a tak dále.

Zjistěte více o smyslu postavení žen.

Posílit a posílit

Využití zmocnění je indikováno ve smyslu posílení, ať už pro sebe nebo pro druhé.

Posílení moci je zase spojeno s myšlenkou převzetí moci, mistrovství nebo držení něčeho, někoho nebo určité situace .

Viz také význam zmocnění.