Chcete-li předcházet

Co je Prevarication:

Prevaricar je sloveso v portugalském jazyce a je spojeno s aktem neuctívání nebo neplnění řádu a povinnosti špatnou vírou .

Akt prevarikace následuje osobní zájmy jednotlivce, který praktikoval to, obvykle působit proti dobrým mravům a morálce .

Například v právní a politické sféře je pojem prevarikace termínem, který představuje zneužívání moci vykonávané určitým orgánem, což způsobuje sociální nespravedlnost a škody státu.

V právním sektoru je prevarikace (akt prevarifikace) považována za funkční zločin, tj. Praktikovaný veřejným činitelem proti samotné veřejné správě.

Zjistěte více o významu Prevarikace.

Podle článku 319 trestního zákona (vyhláška č. 2848/40) je stanoven trestný čin prevarace:

"Zpoždění nebo nečinnost, nesprávné jednání úřadu nebo jeho praktikování proti výslovnému ustanovení zákona, uspokojení osobního zájmu nebo pocitu"

Sankce za odsouzenou osobu se pohybuje mezi třemi měsíci a jedním rokem zadržení, včetně zaplacení pokut.

Prevarikace může také znamenat narušení důvěry s někým, zejména když něco, co bylo tajně svěřeno někomu, je veřejně zveřejněno touto osobou.

Hlavní synonyma prevarication jsou: kazit, přestupovat, podvádět, falšovat, zradit, zveličovat, zneužívat, perverzovat, hřešit, selhat, a zkreslovat.

Viz také: význam procrastinate.