Bod přerušení

Jaký je bod prasknutí:

Bod zlomu je výraz, který vyjadřuje přesný okamžik, ve kterém dochází k prasknutí, přerušení nebo zrušení procesu, paktu nebo smlouvy.

Když se říká, že situace dosáhla svého „bodu zlomu“, znamená to, že dosáhla svého limitu výživy, což je neproveditelné nebo nemožné pokračovat.

Ve finančním sektoru je bod zlomu obvykle spojen s okamžikem, kdy dojde k porušení dohody mezi oběma stranami nebo kdy dochází k velkému ekonomickému tažení, což vede k vyvrcholení situace.

Příklad: "Společnost dosáhla bodu zlomu a bude muset zavřít" .

Zpravidla se jedná o transformaci nebo změnu mezi částmi, které se zlomily.

Příklad: "Rozvod byl zlomovým bodem jejich vztahu . "

Bod zlomu může také odkazovat se na něco fyzický, takový jako přesné místo kde něco bylo zlomené nebo zlomené, takový jako kost nebo nějaká struktura, například.

Další informace o významu prasknutí.