Vaše Pane

Jaké je vaše lordstvo:

Vaše lordstvo je formální léčebné zájmeno používané v portugalském jazyce, které odkazuje na úřady obecně .

Typicky, "váš pronajímatel" je obvykle používán ve formální komunikaci, zaměřené především na úřady nebo v obchodní a oficiální korespondenci.

Politici, režiséři, šéfové a jiní s prestižními pozicemi jsou příklady, kde je použití „vašeho pronajímatele“ vhodné.

To je také obyčejné pro toto zájmeno být ve zkrácené formě. Zkratka vašeho pronajímatele je VSª .

Příklad: " Obdrželi jste dokument?" Nebo "jste obdrželi dokument?"

Stojí však za to připomenout, že vaše lordstvo by mělo být používáno pouze tehdy, když je léčba prováděna přímo příslušným orgánem. Když je to zmíněno pouze ve třetí osobě, správným použitím zájmena ošetření je Jeho Pán .

Známá také jako axiomy, zájmena ošetření jsou charakterizována jako více kultivovaná a zdvořilá, aby se zmínily o konkrétní osobě nebo se na ni odvolávaly.

Množství tvého lordstva je Tvé lordstvo a jeho zkratka je VSas.

Přečtěte si více o významu léčebných zájmen.