Organické právo

Co je organické právo:

Organické právo se chová jako obecní ústava, být považován za nejdůležitější zákon, který řídí obce a federální okres .

Každá brazilská obec může stanovit své vlastní ekologické zákony, pokud neporušují ústavu a federální a státní zákony.

V tomto případě musí být schválení organického zákona učiněno většinou členů městské rady (nejméně dvě třetiny) a hlasy jsou rozděleny na dvě směny s intervalem deseti dnů.

Po schválení ekologického zákona je povinností starosty obce zajistit, aby byla dodržena, vždy pod dohledem městské rady.

Z obecného hlediska jsou ekologické zákony přítomny také v jiných veřejných orgánech a institucích, jako je ministerstvo veřejné správy, sociální zabezpečení, sociální péče, veřejná bezpečnost a tak dále.

V těchto případech se chápe jako organický zákon, který má význam, který leží mezi právem obyčejného a ústavního práva, a musí být před hlasováním důkladně prostudován a analyzován, protože představuje rigiditu v jeho regulaci a jeho změnu po jeho skončení. schválení je poměrně obtížné.

V Brazílii je za likvidaci ekologických zákonů národní soudnictví zodpovědný zákon č. 35 ze dne 14. března 1979, který doplňuje zákon č. 35.

Další informace o významu doplňkového práva a práva.