Sociální doktrína

Co je sociální doktrína:

Sociální doktrína je souborem zásad, které by měly sloužit jako základ pro dobré a plné fungování společnosti .

Sociální doktrína má za cíl formulovat myšlenky, základy nebo systémy, které pomáhají v tzv. „Sociálních otázkách“, tj. Souborech výrazů, které charakterizují sociální nerovnosti.

Zjistěte více o významu sociální otázky a sociální nerovnosti.

Definice sociálních doktrín se obvykle vztahují k morálním, etickým a náboženským otázkám.

Sociální doktrína církve

V teologii, společenská doktrína církve sestává ze souboru vír a akcí vlastních každé náboženské doktríně, s účelem definovat principy (tj. Co je “správné” a “špatné”) jak žít ve společnosti.

Rozdíl mezi sociální doktrínou církve a sociální doktrínou obecně je přesně ve víře náboženského jedince, který ovlivňuje jeho náboženskou víru, jak jedná a působí ve společnosti.

Sociální doktríny jsou převážně nástroji výuky a disciplíny toho, jak jednat, myslet a chovat se v sociálním kontextu, ve kterém jsou vloženy.

Viz také význam doktríny.