Bell

Co je Timbre:

Timbre může být zvuková funkce, která umožňuje rozlišit zvuky, které mají stejnou frekvenci, výšku a intenzitu, ale s různými zvukovými vlnami .

Například diferenciace způsobená hudebním zabarvením bere v úvahu několik faktorů, jako je materiál, který představuje nástroj, tvar rezonančního boxu a sílu použitou k vytvoření zvuku. Všechny tyto vlastnosti ovlivňují typ zabarvení.

Klavír a housle, které hrají stejnou frekvenci a hudební notu (například „A“), mají různé zvuky vzhledem ke specifičnosti konstituce každého nástroje.

Známka může stále znamenat značku, znak nebo odznak používaný k označení papírové nebo oficiální korespondence a může být ve formě razítka nebo razítka.

V heraldice, vědě určené studovat složení rodinných vlajek a emblémů, razítko je odznak umístěný na erbu nebo erbu, rozlišovat různé stupně šlechty.

Hlasitý zvonek

Ve studiích zahrnujících fonetiku je rytmus akustickou charakteristikou řeči, generovanou vibrací hrtanu ve spojení s hlasivkovými akordy a řízenou průchodem plicního vzduchu a kloubů z různých dutin, jako jsou ústa, průdušnice, hrdlo a tak dále.

Stejně jako u hudebních nástrojů se podoba lidského hlasu liší podle tvaru dutin, které trpí rezonancí hlasivek, s přihlédnutím k několika faktorům, jako je například množství plicního vzduchu.