Dědictví

Co je dědičnost:

Dědictví je jméno přisuzované právu nebo podmínce zdědění, vítězství, získávání nebo dobývání něčeho jako následnictví; to je, přenášené od někoho k někomu.

Etymologicky, slovo dědictví vzešlo z latiny haerentia, být používán definovat dědictví nebo dědictví že jednotlivec může odejít pro jeho potomky.

Termín „dědictví“, jako zboží, které se přenáší z jedné generace na druhou, lze přičíst v mnoha situacích, z nichž hlavní jsou sociální, kulturní, biologické a právní.

V právní sféře je dědictví veškeré hmotné dobro, právo nebo závazek, který je předán jiné osobě prostřednictvím zákonných prostředků (prostřednictvím vůle). Dědictví je obvykle majetek (majetek, majetek a práva), který osoba, když zemře, přechází na své nástupce (dědice nebo odkazovníky).

Příklady : „Moje matka opustila dům na pláži dědictví pro mé bratry “; " Můj strýc mi zanechal dědické auto" nebo " Můj otec mě opustil jako dědictví ."

Oprávnění dědici musí požádat o návrh na udělení svého dědického práva, které musí být rovněž posouzeno z inventáře provedeného příslušnými orgány.

Dědictví

Dědictví je, když identita dědiců je neznámá, a to buď proto, že nejsou řádně uznány legitimní dědici nebo závěti.

V tomto případě je majetek pod dohledem a správou kurátora, přičemž se snaží najít vhodně kvalifikovaného a legitimního nástupce, který by převzal dědictví. Stav Jacânia je proto dočasný.

Podle čl. 1819 Občanského zákoníku, „jestliže osoba zemře bez právně uznané vůle nebo dědice, majetek dědictví bude po vyzvednutí ve vazbě a správě opatrovníka až do jeho doručení řádně pověřenému nástupci. nebo na prohlášení o volném místě “ .

Volné dědictví

Volné dědictví se stane, když dědici vzdají se dědictví nebo když prozatímní čas dědictví vyprší a tam je žádné uznání nějakého legitimního dědice převzít vlastnictví dědictví.

Prohlášení o volném dědictví je nezbytné, aby majetek mohl být připsán veřejnému dědictví.

Podle článku 1, 823 Občanského zákoníku, " když se všichni, kteří byli vyzváni, aby se vzdali svého dědictví, prohlásí za neobsazený."

Sociální dědictví

Sociální dědictví lze také nazvat populárním dědictvím nebo kulturním dědictvím, jsou to typické rysy sociální skupiny, kultury nebo třídy, které jsou předávány jejich potomkům, jako jsou tradice, historie, jazyk, myšlenky, kuchyně a tak dále. faktory, které mohou v průběhu času odolat.

Sociální dědictví pomáhá utvářet chování, morální a etické, každé společnosti, s ohledem na současné vzorce v daném historickém období, ekonomické a vzdělávací podmínky této populace.

Genetické dědictví

V oblasti biologie jsou genetické dědictví vlastnostmi a vlastnostmi, které jednotlivec dostává od svých rodičů, tedy od svých rodičů.

Každá živá bytost dostává typické vlastnosti pocházející z organismu, který ji vytvořil, prostřednictvím přenosu informací obsažených v genetickém kódu (DNA). Tyto vlastnosti jsou dědičné, přenášené přes geny na potomky.

Živá bytost, tvořená spojením a oplodněním spermií s vajíčkem, dostane genetický materiál obou rodičů, a proto bude genetická dědičnost jejich předků přítomna v DNA každého z nich.

Zjistěte více o významu DNA.