K důkazům

Co je důkaz:

Důkazem je, aby bylo zřejmé, to znamená, že je prezentováno způsobem, který nenechává žádné pochybnosti, je okamžitě pochopen a rozptýlí spory.

Důkazem je přímé tranzitivní sloveso, což znamená jasně ukázat, dokázat, prokázat s důvěrou, s důkazem, s přesností.

Některé synonyma ke zdůraznění jsou: ukázat, odhalit, dokázat, zvýraznit, zvýraznit, dokázat, atd.

Důkazem je prokázat důkazy, učinit jakýkoli argument nepopiratelným, ponechat žádné pochybnosti, učinit prohlášení.

Důkaz je také něco, co je třeba zdůraznit, je zdůraznit, že je něco důležitějšího vyniknout.

V angličtině, sloveso k důkazu je přeloženo důkazem . Příklad: Pomocí fotografií jsme dokázali, že je na místě činu. / Na fotografiích jsme dokázali, že je na místě činu.