Pravopis

Co je to pravopis:

Psaní je technika používání jazyka jako písemné komunikace, pomocí písmen, interpunkčních znamének nebo ideogramů, což představuje správný způsob psaní každého z nich.

Grafia je ženské jméno, což znamená rukopis.

Slovo hláskování je radikál řeckého původu (gráphein) který znamená psaní. Je to termín používaný při tvorbě slov, například:

Biografie - je psaná historie života určité osoby.

Cali hláskování - to je umění psaní dobře rukou, dokonale vysledovat dopisy, je reprezentace ručně psané formy dopisů.

Pravopis - je správný způsob psaní slov. Je to součást gramatiky, která vás naučí správně psát slova.

Paleo hláskování - je umění rozluštění starých spisů.