Profán

Co je to Profane:

Profane je vše, co překračuje posvátná pravidla . To je to, co se stává v rozporu s respektem kvůli božským věcem .

Gramaticky, profane je adjektivum, které kvalifikuje to, co je cizí náboženství. Z latiny " profanu ".

Být profánním je porušovat posvátná pravidla a zneužívat nečestné, nehodné praktiky.

V obrazném smyslu je profánem ten jedinec, který je mimozemský nebo podivný vůči myšlenkám a znalostem o určitém tématu, je laik.

Chcete-li být v rozporu s profánem, musí být posvátný nebo posvátný, tj. Respektovat náboženské obřady nebo kulty.

Bible cituje slovo profane v několika kapitolách. Kniha proroka Ezekiela přináší některé pokyny směřující k tehdejším kněžím. " Měli by učit mého lidu, aby rozlišovali mezi posvátným a profánním, a přinutili je znát rozdíl mezi čistým a nečistým ." (Ezechiel 44:23).