Poradenství

Co je poradenství:

Poradenství je činnost jednotlivce nebo skupiny, která spočívá v poskytování nebo přijímání poradenství a pomoci v konkrétním oboru nebo předmětu.

Činnost spočívá ve zkoumání a poskytování údajů a informací o předmětu zájmu těm, kteří o službu požádali. Může také sloužit pro poradenství a pomoc v určité oblasti.

Poradenství je obvykle službou, kterou vykonává orgán nebo skupina odpovědných osob, které pomáhají právnickým nebo fyzickým osobám.

Odborník, který pracuje v této oblasti, se nazývá poradce . Potřebuje mít potřebné znalosti, aby mohl klient nebo společnost, která ho najala, řešit každodenní problémy.

Musí také poskytovat patřičnou pomoc a pomoc a v případě potřeby může klienta právně zastupovat.

Další informace o hodnotiteli.

Poradenství nebo příslušenství?

Vždy existuje pochybnost o správné formě psaní slova poradenství. Mnoho lidí to někdy píše "příslušenství", protože si myslí, že by to mohla být správná cesta.

Nicméně, správná forma psaní je rada, psaný dvakrát s ss. Slovo příslušenství je špatné.

Slovo může být také nahrazeno synonyma, jako je pomoc, pomoc, podpora, poradenství, služba, pomoc, spolupráce, coadjuvation, poradenství.

Komunikační poradenství

Komunikační kancelář, nazývaná také ASCOM, je výlučnou činností oblasti sociální komunikace, která vytváří vztah mezi subjektem, orgánem nebo institucí s veřejností. Je zodpovědná za správu všech informací týkajících se poradce.

Činnost mediálního poradenství obvykle zahrnuje kvalifikaci Sociální komunikace, jako je žurnalistika, reklama, multimédia, rozhlas a televize, digitální média a public relations.

Další informace o sociální komunikaci.

Tisková kancelář

Tisková kancelář je konceptem v oblasti komunikace, který je tvořen nástrojem zodpovědným za navázání vztahu poradce s médii. Zahrnuje oblasti jako reklama, public relations, publicistika a reklama.

Další informace o tiskovém středisku.

Poradenství a konzultace

I když se jedná o podobné funkce, existují rozdíly v činnostech poradenské a poradenské a větší z nich spočívá ve formě poskytování služeb.

Konzultant diagnostikuje situaci společnosti, kde je možné identifikovat možné nedostatky nebo vylepšení a informovat podnikatele o alternativách řešení určitého problému. Toto doporučení již navrhuje řešení připravená pro tato selhání a již identifikovaná zlepšení. Funguje jako druhý krok po konzultaci.

Právní poradenství

V právní oblasti je poradenství typem poradenství a pomoci v otázkách týkajících se práva jednotlivce, společností, institucí a vládních orgánů.

V Brazílii může právní poradenství poskytovat pouze advokát, řádně registrovaný u Brazilské advokátní komory (OAB), jak je napsáno v zákoně č. 8 906 ze dne 4. července 1994.

Účetní poradenství

Účetní poradenství je práce vyvinutá odborníkem nebo týmem v oblasti účetnictví, která spočívá v analýze a interpretaci všech skutečností každodenního života společnosti.

Tento odborník získává přístup k relevantním informacím, které mu umožňují poskytovat účinnější poradenství nejen v oblasti účetnictví, ale také v oblasti fiskálního, sociálního zabezpečení a práce, což přispívá ke zlepšení zdraví společnosti, zejména finančního.

Další informace o účetnictví.

Sportovní poradenství

V oblasti sportu se poradenství skládá z pomoci při cvičení tělesných cvičení, jako je například kulturistika, běh, chůze, mimo jiné, které poskytuje odborník tělesné výchovy.

Sportovní poradenství se snaží řídit a poskytovat potřeby, které má člověk při zahájení cvičení, a to jak pro své zdraví, tak pro výsledky, které hledají.

Další informace o tělesné výchově.