Rozložení

Co je rozložení:

Rozložení je anglické slovo, často používané v portugalském tvaru "layout", což znamená plán, uspořádání, uspořádání, design, design .

V oblasti grafiky je rozvržení obrys nebo skica, která zobrazuje fyzickou strukturu stránky v novinách, časopisech nebo webových stránkách (například blog). Rozložení zahrnuje prvky, jako je text, grafika, obrázky a způsob, jakým jsou v daném prostoru. Grafická úprava předpokládá práci grafika, který bude pracovat na formátu a číslech stránek a jejich okrajích, číslech textových sloupců a dalších relevantních aspektech.

Rozložení stránky bude záviset na kreativitě a obsahu, který bude obsahovat. Z tohoto důvodu klient často dává projektantovi přesné informace, aby mohl pracovat na návrhu. Uspořádání tedy sestává z návrhu, náčrtu nebo projektu, předchozí práce, která dává představu o tom, jak bude vypadat konečný vzhled dané stránky. Může to být jednoduchá kresba na listu nebo něco, co se vyvinulo, když je projekt již v pokročilejší fázi.

Ve vydávání a reklamě je rozvržení také termínem, který označuje techniku ​​nebo proces tvorby rozvržení .

V oblasti podnikání může být uspořádání synonymem pro „fyzické uspořádání“, tj. Jak jsou zařízení, stroje, nástroje, finalizované produkty a zpracování organizovány v rámci společnosti. Dobré uspořádání může mít vliv na produktivitu společnosti, stejně jako snížení nákladů (což znamená méně odpadu) a plýtvání času.