Poradenství

Co je poradenství:

Poradenství je slovo anglického původu, což znamená " poradenství ". Jedná se o proces interakce mezi dvěma lidmi (specializovaným odborníkem a klientem), jehož cílem je pomoci osobě správně se rozhodnout v osobním nebo profesním prostředí.

Poradenství předpokládá, že každá osoba má v sobě zdroje potřebné k řešení problémů a používá techniky, které osobě pomáhají pomoci. Tato praxe se objevila ve Spojených státech v padesátých letech, přichází do Evropy v roce 1970. Díky americkému psychologovi Carl Rogersovi se poradenství zaměřuje především na osobu, nikoliv na problém, který představuje, s oceněním vztahu. člověka.

Odborný poradce, známý jako poradce, si klade za cíl objasnit možnosti v době osobní nebo profesní krize klienta, pomáhat mu rychle a včas prostřednictvím poradenství.

Je zcela běžné vidět termín poradenství spojené s klinickou oblastí, v lékařském nebo psychologickém rozsahu. Tato praxe je však stále více spojena s oblastmi, jako je mentoring a koučování.

Jsou známy dva typy poradenství : kariérové ​​poradenství zaměřené na profesní výsledky; a emocionální poradenství, které je vedeno psychoterapeutem , což opět odhaluje vazbu poradenství na oblast psychologie.

Tam je také manželské poradenství, kde pár hledá pomoc poradce vyřešit vztah problémy, které ovlivňují jejich manželství.

Poradenství, mentoring a koučování

Tyto tři koncepty jsou vzájemně provázány a často směřují k poskytování odborného poradenství zákazníkům. Představují tři druhy pomoci, a to: koučování se týká odblokování existujících darů a schopností; mentorství se týká získávání moudrosti; a poradenství je podpora jednotlivce při osobní krizi.

V sezení se zákazníkem mohou vzniknout prvky těchto tří oblastí. Trenér nebo mentor také často přebírá roli poradce, v závislosti na obsahu předmětu, kterému se věnuje. V těchto relacích aplikace těchto technik odpovídá pouze 20% procesu a dalších 80% tvoří sociální dovednosti, schopnost interakce s lidmi a pochopení jejich motivací.

Tyto tři metodiky mají své zvláštnosti, ale jejich rozlišení je často nejasné, protože v mnoha případech jsou vzájemně závislé a vzájemně propojené. Jejich cílem je pomáhat lidem v rozvoji a podporovat je při budování cesty života a práce, která je v souladu s jejich preferencemi a přesvědčením.