HTML

Co je HTML:

HTML je zkratka pro HyperText Markup Language, což znamená " Hypertext Markup Language ". Skládá se z značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, který umožňuje vytváření dokumentů, které lze číst prakticky na jakémkoli typu počítače a přenášet přes internet.

Chcete-li psát HTML dokumenty, nemusíte více než jednoduchý textový editor a znalost kódů, které tvoří jazyk. Kódy (označované jako tagy ) slouží k označení funkce každého prvku webové stránky, které fungují jako příkazy pro formátování textů, formulářů, odkazů, obrázků, tabulek a dalších.

Prohlížeče identifikují značky a zobrazují stránku tak, jak je uvedeno. Dokument HTML je jednoduchý text, který lze upravovat v programu Poznámkový blok (Windows) nebo Text Editor (Mac) a transformovat do hypertextového formátu.

Jazyk HTML vytvořil Tim Barners Lee v devadesátých letech minulého století, jazykové specifikace jsou řízeny W3C ( World Wide Web Consortium ).

Evoluční verze HTML zahrnují XHTML (jazyk s přísnější syntaxí založenou na XML) a HTML5 (pátá verze HTML, která přináší nové funkce, zejména zpracování grafického a multimediálního obsahu).

Viz také význam HTTP a XHTML.