Ufologie

Co je to Ufologie:

Ufologie (nebo UFO) je studium všech hypotéz, důkazů nebo vizuálních záznamů ufos. UFO je zkratka pro Neznámé létající objekty, což znamená Neznámé létající objekty . To je stejné jako UFOs - Unidentified Flying Objects, ze kterého je odvozeno slovo "ovniology".

Existuje spousta důkazů, které se týkají tohoto fenoménu, od fotografií, zvuků, filmů nebo zpráv zaznamenaných těmi, kteří údajně žili nějaké související zkušenosti. Pozorování létajících talířů, přítomnost mimozemských bytostí na Zemi, kontrola lidstva cizinci (ET) jsou nejrozšířenějšími hypotézami těch, kteří věří v tento jev. Nicméně, vize jsou věřil být příbuzný přírodním jevům, zkreslení, nebo halucinace.

Fenomén UFO je úzce spojen s mystickým a nadpřirozeným vesmírem. Legendy a populární příběhy jsou také součástí procesu fantazie. Proto existuje silný skepticismus ohledně předpokládaného důkazu, který se objevuje na tomto tématu.

Protože je obtížné získat důvěryhodná data ke studiu objektů, které jsou součástí tohoto fenoménu, výzkum provedený ufology není považován za vědecký, i když do výzkumu jsou zapojeni vědci z nejrůznějších oblastí.