HTTP

Co je to HTTP:

HTTP je zkratka pro HyperText Transfer Protocol, což v angličtině znamená "Hypertext Transfer Protocol". Jedná se o komunikační protokol mezi informačními systémy, který umožňuje přenos dat mezi počítačovými sítěmi, zejména v síti World Wide Web (Internet).

HTTP je protokol používaný k přenosu stránek HTML z počítače do Internetu. Adresy webových stránek (URL) proto používají na začátku výraz "//", který definuje použitý protokol. Tyto informace jsou nezbytné pro navázání komunikace mezi adresou URL a webovým serverem, ve kterém jsou data uložena, a odesláním stránky HTML, kterou uživatel požaduje.

Aby mohl probíhat přenos dat z Internetu, musí být protokol HTTP přidán do dvou dalších síťových protokolů: protokol TCP ( Transmission Control Protocol ) a protokol IP ( Internet Protocol ). Tyto dva poslední protokoly tvoří model TCP / IP, který je vyžadován pro spojení mezi počítači klient-server.