Relevantní

Co je relevantní:

Pertinent je adjektivum dvou rodů, což znamená relativní nebo které patří . To také znamená něco včasného nebo vhodného .

Je to slovo, které se používá, když chcete upozornit na něco, co se stalo záměrně. Význam je spojen se smyslem pro příležitost, co bylo vyjádřeno slovně nebo písemně.

Termín je také používán s významem důležitý nebo významný . Například, když se student zeptá na důležitou otázku a učitel ji klasifikuje jako relevantní otázku, znamená to, že je to důležitá a velmi užitečná otázka, která má objasnit předmět, kterému je věnována pozornost. Příslušná otázka nebo komentář objasňuje předmět, o kterém se diskutuje.

Slovo "relevantní" se stále používá jako smysl pro " relativní " nebo " týkající se ". Je to náznak toho, že existuje vztah k tomu, co je prezentováno, což souvisí. Například „relevantní pro francouzskou kinematografii“, „relevantní právní předpisy“.

Relevantní antonym je impertinentní, toto je slovo, které platí i pro lidi. Význam impertinentní odkazuje na nepohodlné, odvážné nebo nevhodné osoby.

V angličtině je příslušné slovo přeloženo jako relevantní nebo relevantní. Ex: Auto si nekoupili, protože jim prodávající nedal relevantní (relevantní) informace. / Nekupovali auto, protože prodávající neposkytl příslušné informace.

Viz také význam Relevantní a Propitious.