Zatímco

Co je:

Ačkoli to je slovo charakterizované jako koncese koncese zvyklá na příbuzný nepřátelské myšlenky.

Pro gramatiku, nicméně slovo je používáno představit podřízenou klauzuli, která má potvrzení, které je omezeno s potvrzením identifikovaným v hlavní klauzuli, ale který má žádný argument zrušit klauzuli.

Příklad: "Peter nevykonal matematický test, i když to dokázal".

Spojení má svůj původ od křižovatky předloh s a jak moc. Ve větných konstrukcích však může být slovo nahrazeno synonyma jako jiné koncesní spojky, ačkoli, ačkoli, protože, mezi ostatními.

Viz také význam spojení a předložky.

A zatímco

To je obyčejné mít nějaký zmatek v použití spojek zatímco a protože v gramatických konstrukcích. Ačkoli oni patří do stejné gramatické třídy, oni dávají různé významy vět.

Ačkoli se jedná o ústupnou spojku, používá se k vyjádření hodnoty protichůdné myšlenky. Již konjunkce, protože je vysvětlující, což zavádí odůvodnění, které již bylo zmíněno dříve.

Příklad: "John hodně jedl, protože měl hlad." (myšlenka vysvětlení)

Příklad: "Dostáváme špatné veřejné služby, i když platí vysoké daňové zatížení". (myšlenka opozice)