XML

Co je XML:

XML je zkratka pro Extensible Markup Language, což je zkratka pro Extensible Markup Language . Je to doporučení generovat značkovací jazyky pro speciální potřeby. XML je schopen popsat různé typy dat a jeho hlavním účelem je snadnost sdílení informací přes internet.

Jazyky založené na XML zahrnují XHTML (formát webové stránky), SDMX, SMIL, MathML (formát pro matematické výrazy), NCL, XBRL, XSIL a SVG (vektorový grafický formát). Hlavním rysem XML je vytvořit unikátní infrastrukturu pro více jazyků.

XML je jednoduchá technologie, která má kolem sebe další technologie, které ji doplňují a činí ji mnohem větší as mnohem širšími možnostmi. XML představuje odlišný způsob, jak dělat věci, jejichž hlavní novinkou je umožnit sdílení. XML také umožňuje programátorovi a médiím věnovat své úsilí důležitým úkolům při práci s daty, protože některé náročné úkoly, jako je validace těchto nebo trasa struktur, mají na starosti jazyk a jsou specifikovány normou.