Finanční kapitalismus

Co je finanční kapitalismus:

Finanční kapitalismus, nazývaný také monopolní kapitalismus, odpovídá typu ekonomiky, ve které jsou velké podniky a velké podniky ovládány ekonomickou silou komerčních bank a dalších finančních institucí .

Tento kapitalistický model trval od konce devatenáctého století až do krize v roce 1929, přímo spojeného se silným ekonomickým růstem, k němuž došlo v tomto období průmyslové revoluce .

Finanční kapitalismus byl výsledkem dopravní revoluce, která přinesla hluboké změny v ekonomickém životě, jako jsou technologické inovace, rozšíření trhu, mimo jiné, a požadovala mnoho investic, které byly k dispozici pouze velkým společnostem.

Finanční kapitalismus byl možný díky vlivu liberalismu, který vedl k zániku státní opatrnosti nad ekonomikou.

Zjistěte více o smyslu liberalizace.

Jedním z nejdůležitějších důsledků zrychleného růstu kapitalistické ekonomiky byl proces koncentrace a centralizace kapitálu.

Několik společností se rychle rozrostlo, jako jsou průmyslová odvětví, banky, makléřské společnosti, komerční domy atd. Toto období bylo poznamenáno praxí monopolu, kdy na celém trhu dominuje vedle oligopolů jediná společnost, která koresponduje se spojením některých společností, které drží v rukou kontrolu cen a surovin, čímž brání rozvoji jiných společností. společností.

Více informací o vlastnostech kapitalismu.

Průmyslový kapitalismus

Spolu s finančním kapitalismem přišel průmyslový kapitalismus, který je, když se společnosti vyvinuly z výroby na obrábění.

Dalším typem byl informační kapitalismus, který má informační technologie jako paradigma sociální změny, která restrukturalizovala kapitalistický způsob výroby.

Další informace o významu:

  • Kapitalismus
  • Kapitalista
  • Kapitál v ekonomice
  • Průmyslový kapitalismus