Pop

Co je to Pop:

Pop je zkratka slova "populární", který se používá v angličtině i portugalštině.

Toto slovo může mít několik smyslů, vše záleží na tom, jak a v jaké době je zaměstnáno.

Pop může být zkratkou "populární kultury", tedy kultury lidu, který existuje ve společnosti.

Pop je také termín používaný označit styl hudby, obzvláště americká hudba nebo angličtina-hudba mluvení obecně dělala primárně pro komerční účely.

To také slouží jako zkratka pro “ bod přítomnosti ”, který je počítač a termín telekomunikace používali charakterizovat body zamýšlel poskytovat non-trvalé síťové spojení.

Může to být také zkratka pro "perzistentní organické polutanty" (POPs), které jsou stabilními látkami v životním prostředí.

Další zkratka je pro " Post Office Protocol ", což je protokol používaný v přístupu do elektronické schránky.

Pop-art

Pop Art je anglická zkratka pro populární umění, umělecké hnutí, které vzniklo v polovině dvacátého století.

Cílem pop artu je použít a dekonstruovat obrazy, které patřily masovým kulturám, které se nazývaly „popová kultura“.

Více informací o významu Pop Art.

Pop-up

Kontextové okno je termín používaný k označení okna, které se otevře v internetovém prohlížeči při přístupu na webovou stránku.

Další informace o významu vyskakovacího okna.