SESMT

Co je SESMT:

SESMT je zkratka pro specializované služby v oblasti bezpečnostního inženýrství a pracovního lékařství a je týmem zdravotnických pracovníků, kteří zůstávají ve společnostech, aby chránili fyzickou integritu pracovníků .

SESMT je zřízen v článku 162 Konsolidace pracovních zákonů a je upraven regulační normou 04. V závislosti na počtu zaměstnanců a povaze činnosti může služba zahrnovat následující odborníky: pracovní lékaře, pracovní sestru, pracovní ošetřovatelka, inženýr bezpečnosti práce a technik bezpečnosti práce.

SESMT byl vytvořen s nárůstem nehod, které na pracovišti obecně trpěli zaměstnanci. Kromě toho má SESMT za úkol také upozorňovat a informovat zaměstnance o výskytu nových nemocí, vysvětlení o jakémkoli typu nemoci a také předcházet nehodám v malých pracovních činnostech a škodit společnosti.