WO

Co je WO:

WO je zkratka anglického slova walkover, která přeložila do portugalštiny znamená "snadné vítězství" .

Tento termín je poměrně známý tím, že se používá ve světě sportu. WO je připsání daného vítězství určitému družstvu nebo jednotlivému soutěžícímu, když soupeři nejsou schopni soutěžit nebo nejsou-li soupeři .

K tomu může docházet v několika situacích: když není pro činnost, diskvalifikaci, nepředložení týmu v stanovený den a čas zapotřebí minimálního počtu osob, a tak dále.

Termín stal se populární ve fotbale a jiných sportech, nicméně to může také být aplikováno v jiných oblastech, které zahrnují soutěž nebo soutěž, takový jako volby.

Ve fotbale, WO je když tým nepředstavuje s minimem hráčů (7 hráčů) nebo jestliže během zápasu, oni jsou zraněni nebo být vyloučen, tým může také prohrát s WO.

V dostihových závodech může být také WO, když se stane, že má pouze jednoho soutěžícího, ale podle pravidel musí kůň klesnout a dosáhnout cílové čáry.

Tam jsou jiné možné významy pro zkratku WO, ale všichni s významy podobnými “snadnému vítězství, ” takový jak “ bez oponenta, ” který znamená “ jít přes .” \ T

Viz také význam soutěžních her.