Mechanická energie

Co je to mechanická energie:

Mechanická energie je ta, která se vyrábí z práce jednoho těla, které lze přenést do jiného těla.

Mechanická energie je výsledkem součtu energie produkované pohyby těl (kinetická energie) s energií vytvořenou interakcí těles souvisejících s jejich polohou (gravitační energie nebo elastická potenciální energie).

Tento součet může být reprezentován níže uvedeným vzorcem:

Podle Mezinárodního systému (SI) je jednotkou měření vyplývající z vzorce mechanické energie Joule, reprezentovaný písmenem J.

V jasnějším příkladu si představme jablko padající ze stromu. V tomto pohybu má kinetickou energii, protože je v pohybu a nabývá rychlosti; a také má gravitační potenciální energii, protože to má sílu gravitace, která působí na jablko, působit to k pádu na zemi.

Princip zachování mechanické energie

Když mechanická energie pochází ze systému, kde není tření, založené na konzervativních silách, výsledná energie zůstane konstantní, to znamená, že energie těla bude konstantní, když změna nastane pouze v modalitách energie (kinetika, potenciál).

Kinetická energie

Kinetická energie, která se používá v součtu mechanické energie, je energie vyplývající z přenosu energie systému, který uvádí tělo do pohybu.

Více o významu kinetické energie.

Potenciální energie

Další energie pochází ze součtu mechanické energie, potenciální energie je ta, která je přítomna v tělech, což jim dává schopnost vykonávat práci.

Když energie souvisí s hmotností, energie se nazývá gravitační potenciální energie . Již když se jedná o pružnou sílu, nazývá se elastická potenciální energie .

Viz také význam potenciální energie.