Prozřetelnost

Co je prozřetelnost:

Prozřetelnost je stejná jako prevence, shrnuje akt předem připravovat určité akce nebo situace, které pomáhají předcházet nebo zmírňovat zlo, například.

Když se říká, že osoba na něčem „podnikla kroky“, znamená to, že se řídil řadou kroků nezbytných k vyřešení nebo ukončení situace.

V teologickém poli se takzvaná „Božská prozřetelnost“ skládá z myšlenky nejvyšší Boží moudrosti, která by dokázala ovládat život a osudy všech lidí a věcí ve vesmíru. Například křesťané často spojují události svého života jako „díla Boží prozřetelnosti“.

Některé synonyma prozřetelnosti jsou: přístřeší, prevence, opatrnost, opatrnost, opatrnost, varování, usilovnost, rozhodnutí, uvážení, doporučení nebo dokonce Bůh, všemohoucí a vykupitel.

Prozřetelnost a sociální zabezpečení

Obě slova existují v portugalském jazyce a lze je považovat za synonyma ve smyslu „prevence“, „opatrnosti“ nebo „očekávání“. Každý z těchto termínů však může mít různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém jsou aplikovány.

Etymologicky, foresight pocházel z latiny praevidentia, který znamená “předvídavé znalosti o budoucnosti”; zatímco prozřetelnost pochází z latinské Prozřetelnosti, což znamená „předvídání prostředků pro dosažení cíle“.

Další informace o sociálním zabezpečení.