Atributy

Co jsou atributy:

Atributy jsou zvláštnosti, vlastnosti a vlastnosti, které jsou vhodné pro někoho nebo něco . Atributy se zpravidla vztahují k pozitivům.

Atributy jsou obvykle jedinečné vlastnosti určité osoby, skupiny nebo věci. Příklad: "Písemná komunikace je atributem lidských bytostí . "

V průběhu náboru pracovníka, například, kromě znalostí a odborných zkušeností jednotlivců, jsou také pozorovány tzv. „Osobní atributy“ kandidátů na pozici. V tomto případě by se jednalo o typické vlastnosti této osoby, jako je přesnost, vytrvalost, snadnost týmové práce a tak dále.

Ve filosofické a náboženské sféře jsou atributy zvláštnostmi morálky jedince a z teologického hlediska chápány jako kvality, které patří Bohu.

Podle některých teologů patří mezi hlavní atributy Boha z principů křesťanství: moudrost, svrchovanost, svatost, trojice, vševědomí, nekonečno, věrnost, všudypřítomnost a všemocnost.

V oblasti lingvistiky a gramatiky, atribut sestává z termínu, který kvalifikuje doprovodné podstatné jméno, se chovat jako adjektivum.

Atribut může také znamenat stejný jako symbol, odznak nebo znak.

Synonyma atributu

  • O nás
  • Funkce
  • Zvláštnosti
  • Nemovitosti
  • Podmínka
  • Fakulta
  • Predikát
  • Apanagio
  • Trace.