Prosím

Co to je?

Prosím, je přísloví adverbiální v portugalském jazyce a skládá se z výrazu, který slouží k laskavosti, laskavosti, laskavosti a úctě .

Správný způsob psaní tohoto výrazu je prosím ( oddělené ), ne " prosím ". Ve skutečnosti, " prosím " neexistuje jako oficiální slovo v portugalském jazyce.

Obvykle lidé používají "prosím" s úmyslem naznačit vzdělání a srdečnost, když na někoho nebo něco požádají.

Příklad: "Prosím, můžete mi zapůjčit tužku?" Nebo "Můžete zavřít dveře, prosím?"

Z tohoto důvodu je slovo "prosím" klasifikováno jako "doplňkový termín", to znamená, že může být odstraněno z určité věty nebo fráze, aniž by se změnila jeho syntaktická struktura.

"Prosím" lze použít na začátku, uprostřed nebo na konci věty, vždy odděleně od zbytku věty pomocí čárky.

Obséquio je jedním z nejpoužívanějších synonym, ale obvykle se používá ve více formálních komunikacích.

Příklad: "Prosím vás, abyste opustili místnost . "

V angličtině lze výraz „prosím“ překládat doslovně „ prosím “.

Zjistěte více o významu Obséquio.