Posílení

Co je zmocnění:

Posílení postavení je kolektivní sociální činnost, jejímž cílem je účast na debatách zaměřených na zvýšení občanského povědomí o sociálních a občanských právech .

Toto povědomí umožňuje získání individuální emancipace a také kolektivního vědomí nezbytného pro překonání sociální závislosti a politické nadvlády.

Posílení dává moc a důstojnost každému, kdo chce stav občanství, a zejména svobodu rozhodovat a kontrolovat svůj vlastní osud, s odpovědností a úctou k druhému.

V této souvislosti existuje koncept sociálního posílení postavení, který se zredukuje na posílení komunity, učiní vše demokratičtějším a posílí obecnou populaci, aby měla názor a rozhodovací pravomoc.

Sociální posilování musí být chápáno jako proces, jímž mohou probíhat transformace v sociálních, politických, kulturních, ekonomických a mocenských vztazích.

Dalším významem pro posílení postavení je anglický termín zmocnění, který lze přeložit jako „delegování pravomocí“, který spočívá v přístupu k pracovním projektům, které jsou založeny na delegování rozhodovacích pravomocí, autonomie a společností.

Zjistěte více o významu zmocnění.

Posílení postavení žen

Je to koncept, který je také známý jako „posílení postavení žen“. Skládá se z koncepce ženské moci jako způsobu, jak demokraticky a odpovědně požadovat rovnost žen a mužů v různých typech společenských činností.

Posílení postavení žen je také výzvou pro patriarchální vztahy, ve vztahu k dominantní moci člověka a zachování jeho rodových práv.

Tento koncept bojuje za změnu tradiční nadvlády mužů nad ženami, což jim zaručuje autonomii s ohledem na kontrolu nad jejich těly, jejich sexualitu, svobodu a tak dále.

Zjistěte více o smyslu postavení žen.

Viz též: význam Sorority.